טלפון: 03-5164366

סיינטולוגיה: סוחרי התוהו בבוהו – טיפ להצלחה

Pin It

סוחרי התוהו בבוהו

המאמר נכתב ע"י אריק רוזני,
מדריך להשגת מטרות אישיות באמצעות סיינטולוגיה

בעולמנו המודרני אנחנו באופן קבוע "מופצציםבמידע עלידי אמצעי התקשורת השוניםאינטרנטטלוויזיהרדיועיתונות – כל אלה הופכים למקורות של מידע שזורם אלינו בשטף מידי יום.

אם תתבונןתוכל לשים לב לנקודה מעניינתרוב החדשות שאנחנו מקבלים הן חדשות שליליותהעמודים הראשונים של העיתונותלדוגמהמלאים ברצחאיומיםמלחמות וכו', בו בזמן שהחדשות הטובות "מסתתרות"בעמודים האחרוניםאם בכללדם ואיומים נכנסים לבתינו באופן יומיומי גם דרך מהדורות החדשות.

לו היה בקרבתנו אדם שהיה מפיץ רק חדשות שליליותלא היינו סובלים אותונכוןאך כולנו התרגלנו לגל הרוע הזה שמגיע אלינו כל יום מאמצעי התקשורת עד כדי כך שהמצב נראה "נורמלי." האמנם?

סיינטולוגיה – טיפ להצלחה

להלן ציטוט מתוך "ספר העזר של סיינטולוגיה", המכיל תשעהעשר פרקיםוהמבוסס כולו על עבודותיו של לרון האברדמייסד הסיינטולוגיה:

"ישנם אנשים שניתן לקרוא להם "סוחרי התוהו ובוהו". אלה הם אנשים שרוצים שהסביבה תיראה מאודמאוד מטרידהאלה הם אנשים שמשיגים יתרון כלשהוכך הם מרגישיםאם הם גורמים לסביבה שתיראה יותר מאיימת.

דוגמה ברורה לכך ניתן לראות בעיתוניםאין כתבות טובותעיתונאים דוחפים את הסביבה בפרצופם של אנשים ואומרים "תראוזה מסוכןתראוזה מעיקתראוזה מאיים". לא זו בלבד שהם מדווחים על החדשות המאיימות ביותראלה שהם גם מעוררים סנסציות בקשר אליהןהופכים אותן לגרועות יותר משהן באמת. "

(…)

"הרבה אנשים מבלים את כל חייהם כסוחרי תוהו ובוהו מקצועייםהם מדאיגים את אלה שמסביבם למוותאחוז האנשים שעושים זאת עשוי להיות גבוה עד לאדם אחד מתוך ארבעהלדוגמהעקרת בית,שפועלת כסוחרת תוהו ובוהו בתחום השפעתהחושבת על בעלה "אם אני רק אוכל לשמור ששמואל ימשיך להיות מודאג מספיקהוא יעשה מה שאני אומרת לו". היא פועלת על סמך הרעיון שהכרחי להפיץ בלבול ומורת רוחאך לכך נלווית דאגה "אני תוהה למה שמואל לא מתקדם?" כמובןהיא פשוא הופכת אותו לחולה.

אולםהאמת היא זוהסביבה לעולם אינה מסוכנת כפי שגורמים לה להיראות."

המסקנה – צריך לקחת את הדברים בפרופורציה ולא לאפשר לסוחרי התוהו ובוהו להרעיל לנו את החיים!

למידע נוסף על סוחרי תוהו ובוהו – הירשם לקורס של סיינטולוגיה בנושא